Change of plans

English below

Det har hänt en del sedan mitt senaste inlägg, såhär ligger det till:

Förbundskaptenen tillsammans med landslagledningen har beslutat att landslaget ska göra en nystart och arbeta med sina värdegrunder och till följd av detta är ingen förutom de som ingår i landslaget välkommen på utvalda läger som är planerade för dem. Vi har sedan länge planerat att jag skulle åka med Malvina och Petter till Sabaudia, Italien i mars och till Tjeckien i mars/april. Men nu får jag alltså inte följa med dit eftersom jag står utanför landslaget, den grupp som jag förra året var med i. Jag har inga problem med att jag inte är med i landslaget och jag stöttar helt och fullt att arbeta med värdegrunderna men förstår inte varför jag inte får vara på samma plats under dessa perioder. Jag tränar efter samma program som Malvina (som ingår i landslaget) och blir tränad av samma tränare. Min båt är dessutom redan i södra Europa och kommer att åka till Sabaudia och Tjeckien utan mig. Detta är mycket negativt för min planerade träning eftersom det är arbete på vatten jag behöver, och då tillsammans med min tränare. Jag har dessutom full finansiering för alla läger och behöver ingen ekonomist hjälp, allt jag vill är att träna så som planerat.

Men detta innebär också att jag inte är välkommen att delta i OS-uttagningen i april. Den enda chans som finns att mäta sig mot de bästa i Sverige inför tävlingssäsongen. Jag bedöms inte bra nog utifrån förra säsongens resultat och man är inte intresserad av att jag tränat hårt sen augusti som är den senaste tävling jag har resultat ifrån. Man vill se vad jag presterar på vatten innan jag får göra en uttagning med eftersom jag inte får följa med på läger tillsammans med landslaget eller har någon möjlighet att tävla innan uttagningen i april är detta svårt. Därmed har jag ingen chans att överhuvudtaget att få tävla internationellt för Sverige under 2016. Jag är hänvisad till att ro på svenska regattor och visa vad jag går för men resultat från dessa regattor är ju inte intressant då de bästa inte är med.

Jag försöker för tillfället i den mån det går att stänga av mina tankar och känslor runt detta och fokusera på min träning. Det är inte helt enkelt och självförtroendet har fått sig en ordentlig törn då de som bestämmer redan bestämt att jag inte är bra nog grundat på förra säsongens resultat och det spelar ingen roll vad jag gör nu. Just nu famlar jag lite i mörker och vet inte riktigt hur jag ska göra för att komma framåt.

Förbundskaptenen hoppas att jag är inspirerad att fortsätta träna och försöka komma med i landslaget. Jag känner inte att detta tillvägagångssätt är något som varken inspirerar eller motiverar mig.

Jag kommer i alla fall åka tillbaka till Portugal i mitten på februari tillsammans med Malvina och Petter. För tillfället fortsätter jag följa min plan och fokusera på min träning så får jag se vad jag tar för beslut framöver.

In English

This has happened since I wrote my last blogpost:

The Head coach together with the National team selection group has decided that the National team is going to start fresh and work on their values and morals in the group. Because of this no one other than the few people that are in the National team are allowed on certain training camps. Swedish Rowing is small and there are only 5 people in the National team and previously others have been allowed to come along to training camps. I was in the group last year and I for one did not mind others being at the same place as us.

We had planned for me to go with Malvina and Petter to Italy in the end of February and to the Czech Republic in the end of March but now I’m told I’m not welcome since I’m not part of the National team, Malvina is. I have no issues with the fact that I didn’t make the National team and I support the work they want to do with the team but I can’t see why I’m not allowed to be in the same place during these periods. I train after the same program as Malvina and I’m coached by the same coach. My boat is already in Southern Europe and it will go to both Italy and the Czech Republic without me. This is very negative for my plan for the season since I need time on the water and together with my coach to work on the technique. I have money to pay for everything and ask for nothing more than to be able to do my training as planned.

This also means that I’m not allowed to part take in the Olympic trials in April. It’s the only chance to compete against the best in Sweden and see where I’m at. Because my results were bad last year according to the Head coach & co they are no interested to see if I have improved since August which is the last competition I have a result from. They want to see how fast I am on water before I’m allowed to participate but since I’m not allowed to come to training camps with the National team and there are no competitions before April so that’s not going to happen. With that I stand no chance to row for Sweden internationally during 2016. They told me to compete in National regattas but no one cares about those results since the best ones don’t compete there.

At the moment I’m trying to shut down all thoughts and feelings with regards to this and focus on my training. It’s not easy and my confidence isn’t great since the people who decide have already said I’m no good no matter what I do. So I’m a bit lost as to what to do right now.

The Head coach hopes that I’m inspired to keep training and try to get into the National team. I’m not feeling very inspired or motivated by how things are done and decided.

I’m going to Portugal with Malvina and Petter in Mid-February. I will continue to follow my plan and focus on my training for now and then I’ll see what I decide in the future.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s