Ny säsong/New season

selfie

Keep going strong…

English below

Säsongen 2013 har utvärderats och analyserats och säsongen 2014 är påbörjad. Jag känner att jag har kommit underfund med en del grejer sen SM och jag har justerat vissa delar i min vardag. Träningslägret i Ottensheim var väldigt givande och en bra start på den nya säsongen!

Jag har påbörjat ett samarbete med en idrottsdietist vilket känns som en trygghet och har gett mig en annan syn på hur mycket jag påverkas av det jag stoppar i mig. Det har också hjälpt mig få upp ögonen för att jag måste se till mig själv och mina behov och inte jämföra mig med andra. Min kropp är unik och jag måste planera väl och noga för att få i mig det min kropp kräver. Nu kommer jag träffa henne regelbundet och göra mätningar för att hålla koll på min kropp. Jag har en låg fettprocent och högmuskelmassa vilket jag måste hålla koll på och optimera så gott det går eftersom kombinationen gör mig ganska tung. Tyvärr väger muskler mycket mer än fett…

Jag har beställt en Schellenbacher singel vilket jag är så nöjd med. Jag älskade att ro ”Casino Linz” i Ottensheim som jag lånade av en av Österrikes bästa roddare Camillo och nu har jag beställt en likadan. Den kommer att hämtas upp i Linz i mars om allt går som planerat.

Jag har även fått hjälp av min kära ”faster” Vivi-Anne i San Fransisco att köpa en speed coach med GPS för att få ut ännu mer av mina roddpass, ett inköp jag också är väldigt nöjd med. Jag är väldigt tacksam att få hjälp med det!

speed

My new baby

Jag är inte alls redo för vinter, jag vill ro men det börjar bli för kallt och mörkt men  vi har fått in några riktigt bra pass på vattnet sen träningslägret. Förra fredagen var jag på Bosön och gjorde syreupptags test och mjölksyratröskel test för att se vad som hänt under säsongen. Tobbe Elgh på Bosön hade också mycket bra input att komma med utifrån de testresultat jag lämnat in. Jag ser fram emot att jobba hårt i vinter och att 2014 ska bli en riktigt bra säsong. Inte helt oväntat innehåller vintern en hel del långintervaller på roddmaskin för att utveckla uthålligheten.

Mina tankar går allt som oftast till min fina kusin Maja som ligger på sjukhus och kämpar för sitt liv. All kärlek och styrka till storkusinen!!!

maja2

My gorgeuos cousin Maja

In English

The season of 2013 has been evaluated and analysed and the season of 2014 has begun. I’ve figured out quite a few things since Nationals and I have adjusted various parts of my everyday life. The training camp in Ottensheim was an excellent start to the new season!

I’ve started working with a sports nutritionist which feels like a good supporting block and it has given me a different view of how much I’m affected by the food I eat. It has also opened my eyes to that fact that I need to think of myself as an individual and I can’t compare myself to others since my body is different. I need to plan my food intake and make sure I have enough energy to work hard. I will see the nutritionist frequently and keep track on how my body changes throughout the year. I have low body fat and high muscle mass which makes me pretty heavy so I want to make sure I optimize both. Unfortunately muscles weigh more than fat…

I’ve ordered a Schellenbacher single which I’m very pleased with. I loved to row “Casino Linz” in Ottensheim, the boat I borrowed of one of Austria’s best rowers, Camillo and I’ve ordered the same boat. It will be picked up in Linz in March if all goes to plan.

I’ve also gotten some help from my dear auntie Vivi-Anne in San Fransisco to by a speed coach with GPS to get even more out of my rowing. I’m so excited about it and so grateful to get the help to order it!

I’m not ready for the winter, I want to row but it’s starting to get too cold and too dark but we have had a few really good sessions on the water since the training camp. Last Friday I did lactic acid threshold tests and VO2 max to see what’s happened during the season. Tobbe who works at the test center is also great on giving input on the results I’ve sent in. Not completely unexpected is the fact that I will be doing many long intervals on the erg this winter to develop endurance.

My thoughts go out to my darling cousin Maja who is in the hospital fighting for her life. If you have your health intact you should be grateful!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s