Sommar/Summer

rodd2

After a windy week without rowing this was welcome

English below

Veckorna går i en rasande fart framåt och det är redan augusti. Det känns som att året har varit en riktig berg och dalbana av känslor och de senaste veckorna har inte varit något undantag. Jag har varit inne i en ganska tung träningsperiod där allt fokus har lagts på den träning som ska utföras varje dag på bästa sätt. Men i slutet av förra veckan tog jag tre dagar ledigt och var hos mina föräldrar på Sandtorp vilket var skönt om än för kort.

Träningen har gått ganska bra, jag vet vad som måste förbättras och jag vet att jag måste ha tålamod. Det är dock något som varit dåligt, tålamodet. Jag vill att allt ska falla på plats direkt vilket det tyvärr inte gör, trots att man vet vad man måste ändra så måste man jobba hårt för att ändringen ska ske. Rodd är en tekniksport och kroppen och hjärnan samarbetar inte alltid optimalt vilket stundtals är oerhört frustrerande. Så fort man gjort ett framsteg så höjer man kraven och så fortsätter det.

Arbetet går vidare, vi har gått in i en lite lättare period så förhoppningsvis släpper tröttheten snart så att man ser ljuset i tunneln. Jag får dock gång på gång påminna mig själv när livet känns tungt att jag är frisk och jag får hålla på med det jag älskar, så egentligen är det inte ett dugg synd om mig! Jag är också så oerhört tacksam för min familj, släkt och alla mina vänner som stöttar mig. Även om jag aldrig har tid att ses så känner jag att ni har förståelse och finns där.

rodd3

Always nice to see this when you walk tired from the bus

In English

The weeks go by quickly and it is already August. It feels like this year has been a roller coaster of emotions and the last few weeks haven’t been an exception. I’ve been in a pretty heavy training period where all my focus and energy has been focused on getting each session done in the best way possible. But at the end of last week I took a few days off and went to my parents for three days which was great but too short.

The training has gone well, I know what I need to improve and I know that I need to be patient. However that is something that I don’t have enough of, patience. I want everything to fall into place straight away and it doesn’t, even though I know what I need to change it doesn’t just happen. Rowing is a technique sport and the body and mind doesn’t always cooperate which is so frustrating. As soon as you take a steep forward your demands are higher and so it continues.

The training continues, we have entered a lighter training period so hopefully the crazy tiredness will go away and I’ll see the light at the end of the tunnel. I have to remind myself though when everything seems hard that I am healthy and I get to do what I love so I shouldn’t be feeling sorry for myself. I’m also so very grateful for my family, relatives and friends support. Even though I rarely have time for you, you understand and support me.

rodd1-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s