En tuff vecka/A tough week

bil

Mum and dad’s new car, dad has built two awesome boat holders for me to have on the roof of the car.

English below

Det har varit en ganska tuff vecka men jag tror jag kommit ut på andra sidan en aning tuffare. Jag har kört en hel del hårda intervallpass men det har varit extra roligt, det är kul att lägga på ordentligt med belastning. Tekniken kommer så sakta på plats, finns alltid mer att jobba på men det börjar gå åt rätt håll.

I lördags sattes min tuffhet på prov lite extra. Det blåste nästan storm på sjön när jag och Tony gav oss ut för att köra ett intervall pass. Hela vägen upp för sjön, den är ungefär 6 km lång, var det som att köra oavbruten ben press eftersom motvinden var så enormt stark. Man fick jobba för varje drag och man fick inte en millimeter gratis. När vi vände på båtarna var det lite andra utmaningar eftersom lika hård som motvinden var, så snabb var medvinden och ganska höga vågor. Men jag lyckades bemästra medvinden riktigt bra till min egen stolthet.

Tony körde sen lite tuffhetsträning med mig då vi gjorde lite start träning och vände båtarna fram och tillbaka i olika vindriktningar. Efter detta drog vi till gymmet där Tony såg till att jag fick köra alla jobbiga rygg och bål övningar som finns. De övningar som jag tycker är jobbiga såg han till att de blev ännu jobbigare. Men kul att få lite ny inspiration på övningar, alltid bra att tas ur sin bekvämlighets zon och testa gränserna lite extra.

Nu är det bara knappa 2 veckor kvar till Nordiska Mästerskapen som blir på ”hemmaplan” i Farsta 29-30 juni. Då kommer jag att köra singel på lördagen och dubbel med Malvina på söndagen. Men först ska jag och båten åka ut till Sandtorp över midsommar, ja Nik hänger med han också. Jag ska ro på Mälaren då och så ska jag passa på att putsa lite extra på båten.

tuff1

Tony showing me how to build core muscles his way

In English

It’s been a pretty tough week but I think I’ve come out on the other side of it a bit tougher. I’ve done a bunch of hard interval sessions on the water but it’s been a lot of fun, its fun to challenge yourself. The technique is slowly falling into place, there is always more work to be done but it’s going in the right direction.

Last Saturday I had to prove my toughness a bit more than usual. The wind was so super strong when Tony and I went out on the lake in our boats to do intervals. All the way up the lake, it’s about 6 k, was like doing a non-stop leg press because the headwind was so strong. You didn’t get an inch for free, you had to work every little bit of the way. When we turned around other challenges waited since the tail wind was tricky as well. I was super pleased with how well I coped with the winds.

Tony had some extra toughness training with me and got me to do starts in different directions with full pressure on. After that we went to the gym where Tony made sure that I worked hard on my back and core muscles. Exercises that I already found hard he managed to make them harder. It’s great to get some new inspiration and to have to work outside of your comfort zone.

The next competition, the Nordic Champs, are only 2 weeks away which is on our “home grounds” in Stockholm on the 29th and 30th of June. I’ll be competing in the single on the Saturday and in the double together with Malvina on the Sunday. But first of all I will take my boat with me to my parents for Midsummer, yes Nik will also come. I’m going to row on Mälaren and I will also try to clean my boat a bit extra.

roddräkter

Got a shipment of rowing unisuits, amazing!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s