Winter Wonderland

rac8

The men clears the pontun for us

(English below)
Snö är inte riktigt vad man hade tänkt sig när man tänkte påskläger i Tjeckien. Förra året hade man 22 grader denna veckan, det är det verkligen inte nu. De två senaste dagarna har vi vaknat upp och möts av vinterlandskap utanför fönstret. Det konstiga är dock att det varit varmare, eller mindre kallt, de två senaste dagarna.

rac7

My poor poor hand

Igår kunde jag ro igen, med en massa nyinhandlat tjeckisk tejp på fingrarna så hoppade jag glatt i båten. På förmiddagen rodde jag i en scullerfyra med Malvina, Helena och Elin, det var ett intervall pass som kändes riktigt bra. På eftermiddagen tejpades fingrarna återigen ordentligt innan jag hoppade i en scullerfyra med Malvina, Maria och Veronika. Jag hade även tejprullen med i båten så när andra drack vatten tejpade jag diverse fingrar. Vi körde distans och det kändes återigen väldigt bra.

rac3

Ice on the boat after the session

Vi, eller ja Petter och Leif, kämpar med att ställa in båten efter min storlek vilket det går lite si och så med men vi börjar närma oss ett optimalare läge. Jag är ju en modell eller två större än de flesta andra tjejer och mina långa ben och armar ställer till det lite. Vi skruvar en hel del på båtar eftersom vi byter besättningar vartannat pass.

rac1

Janne Knejp overlooking the activities

Vi är 6 seniortjejer som är här: jag och Malvina från Norrtälje, Veronika från Bagsværd, Maria från Öresjö, Elin från Falkenberg och Helena från Uppsala. Här är vi för att försöka komma med i landslagsbåtar under sommaren, alla som har blivit inbjudna av Svenska Roddförbundet (SR) har chansen att komma med. Totalt är vi ca 50 svenska roddare där majoriteten är juniorer och U23, men vi är alltså ”bara” 6 seniortjejer. SR åker hit varje år på läger på påsken under minst 2 veckor men i år är första året jag är med. Jag var även här i höstas när det var juniorläger eftersom det fanns några extra platser för några seniorer. Många av de svenska roddarna känner sig väldigt hemma här, Malvina har varit här 7 år i rad!

tjeck6

Malvina and the giant orange

Vi bor på ett hotell av en enklare variant med sängar hårda som plankor. Jag delar rum med Malvina och vi bor i en korridor med en massa andra tjejer, några tränare och ledare. Äter gör man i en matsal i ett hus bredvid och roddbanan ligger bara en minuts promenix från där vi bor. Allt är samlat på ett och samma ställe.

rac11

The rowing course

Roddbanan är precis som stället vi var på i Portugal grävd för just rodd. Den är 2000 meter lång och indelad i 8 banor. Tränarna åker bil, cyklar eller åker inlines längs med banan och försöker göra sig hörda efter bästa förmåga. De flesta ha megafoner. Det är tjeckiska, tyska, finska och svenska besättningar här så emellanåt är man riktigt förvirrad över allt som ropas ut när man ror. Reglerna på vattnet är väldigt tydliga och följs för det mesta väl, annars skulle det nog bli fullständigt kaos.

rac4

Warming up

Idag har vi en viloeftermiddag vilket är riktigt skönt och mina händer tackar mig för det. Vi har haft ett väldigt bra ”klubbmöte” jag, Petter och Malvina för att planera lite logistik inför kommande vår/sommar säsong om isen nu släpper därhemma. Resten av eftermiddagen ska jag se till att faktiskt vila ordentligt!

tjeck12

Petter focused on coaching

In English…
Snow isn’t exactually what you expect on an Easter training camp in Czech Republic. Last year it was 22 degrees here, it isn’t now. When we have opened the curtains the last couple of days there have been a winter wonderland outside. Strangely though, it is warmer now, or at least less cold, than the days without snow. The snow melts quite quickly in the morning so it doesn’t last.

rac5

Awesome in the gym

Yesterday I could jump back into the boat; with a lot of Czech tape on my hands I happily grabbed the oars again. In the morning I rowed in a quadruple scull (quad) with Malvina, Helena and Elin, we rowed intervals which were great fun. In the afternoon I put a lot of new tape on my hands and got into a quad with Malvina, Maria and Veronika. I brought the tape into the boat so I could tape my fingers while others drank water. We did a long distance session which was fun too.

tjeck2

Leif coaches from the bike

We, or Petter and Leif, are struggling to find the right settings in the boat for me, we are getting closer to perfect than yesterday at least. I’m a size or two bigger than most other girls and my long arms and legs are a bit of an issue. We are sorting boats out a lot since we swop crews every other session.

rac9

Interesting food

We are 6 senior girls here, Malvina & I from Norrtälje, Veronika from Bagsværd, Maria from Öresjö, Elin from Falkenberg and Helena from Uppsala. We are here to try and qualify for National crews for the summer; everyone that has been invited by the Swedish Rowing Federation has a chance to be in. There are about 50 Swedish rowers here, most of them juniors and Under 23’s, but we are “just” 6 senior girls. The Swedish Rowing Federation comes here every year for an Easter Training Camp and this is the first year that I’m invited. I was however here in the end of October last year when the juniors had a training camp and there were a few spots to fill for seniors. Many of the Swedish rowers feel like home here, Malvina have been here 7 years in a row.

rac10

The boat park

We stay at a hotel with rather hard beds. I share a room with Malvina and we live in a corridor with lots of the other girls and some of the coaches. The dining room is in a house next to the hotel and the rowing course is just a minutes’ walk away. Everything is really close.

rac6

Life as a rower is blood, sweat and tears….a lot of blood for some

The rowing course is just like the place we went to in Portugal man made for rowing. It is 2000 meters long divided into 8 lanes. The coaches are in cars, on bikes or on inlines on the side of the course, many of them with a megaphone in their hand. There are Czech, German, Finish and Swedish crews here so sometimes it is almost impossible to hear anything that is being said. The rules for the boats on the water are very clear and most of the time respected by all crews, otherwise there would be pretty crazy out there.

rac2

My room mate

We have the afternoon of which my hands are happy about. Petter, Malvina and I have had a very good “club meeting” about the logistics of the coming season, if the ice ever melt in Sweden. The rest of the afternoon I’m going to rest!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s