Lagarbete/Team work

(English below)
Fast jag och Tjorvis sitter i varsin båt och har Petter på land så känner jag att vi har utvecklat ett fenomenalt lagarbete. Jag och Tjorvis är väldigt bra på att samarbeta trots att vi sitter i olika båtar. Om den ena är på dåligt humör till exempel så peppar den andra som har lite mer energi. Vi har hittills inte varit på dåligt humör samtidigt, det känns också som att om man märker att den andra är på dåligt humör så måste skärpa sig lite extra och hjälpa den andra att bli glad.
Bild 015
En annan sak som är viktig är att vi inte tävlar mot varandra utan hjälper varandra framåt. Visst om man kör intervaller mot varandra så ska man försöka vinna men genom detta så hjälper man också varandra att bli bättre. Om det går bra för den andra måste man kunna glädjas med den och man kan faktiskt tänka att man är en del i den andres framgång. Desto bättre lagkamraten är, desto bättre hjälpmedel har man själv att bli bättre.
Bild 004
Idag satte vi oss för första gången i en dubbel tillsammans, jag kan inte säga annat än att det var väldigt roligt. Mina blåsor sprack på händerna eftersom båten var lite liten för oss och ett lugnt distanspass förvandlades till mycket höga takter. Men ja, fort gick det, kul var det…
In English…
Even though Tjorvis and I sit in separate boats and Petter is on dry land we have developed great teamwork. Tjorvis and I are very good at working together from the separate boats. If one of us is in a bad mood for exampel, the other one tries to make inject positive energy. So far both of us haven’t been in a bad mood at the same time, it feels like if one of us notice that the other one is low you do your best to try and change that.
Bild 002

Something else that’s important is that we don’t compete against each other, we help each other forward. Sure when we do intervals against each other you have to try your hardest to win but through this you help each other to get better. If the other one succeeds you must be able to be happy for your team mate, you can also feel that you are a part of the other person’s success. The better your team mate is, the better chances you have to improve.
Bild 008

Today was the first time we got into a double together, I can’t say much else than that is was great fun. My blistors popped on my hands since the boat was a bit small and Petter’s idea of a calm session turned into crazy high rating. But oh well, it was fast and it was fun…
Bild 018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s